fbpx

Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal GDPR

Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a clientilor nostri, a vizitatorilor care accesează site-ul https://www.teocreditconsulting.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica GDPR”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Prezenta politica GDPR explică practicile TEOCREDITCONSULTING SRL pe acest subiect. (în continuare denumită “Societatea”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Societate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal

Prin Politica GDPR, Societatea doreste să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

CINE SUNTEM?

Suntem societatea TEOCREDITCONSULTING SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Oraş Pantelimon, Intrarea CICOAREI, Nr. 2, Camera 2, Judet Ilfov, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J23/1593/2019, avand cod fiscal 40938553. Avem ca domeniu principal de activitate: “COD CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii.

Societatea acționeaza ca un imputernicit al institutiilor financiare bancare si non bancare (IFN) in vederea finalizarii obtinerii unui produs de creditare de la acestea, fiind un împuternicit al acestora în raport cu dvs. Societatea nu intra într-un raport comercial cu dvs. in ceea ce priveste activitatea de creditare, cu excepția unor cazuri excepționale, când se poate incheia cu dvs. un contract privind conditiile colaborarii si achitarea unui tarif de intermediere financiar-bancara.

La rândul său, Societatea își derulează activitarea sa prin mai mulți colaboratori externi (consilieri financiari) care acționează ca împuterniciți, respectiv sub-împuterniciți ai institutiilor financiare bancare (banci) si non bancare (IFN).

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ aspecte precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cărții de identitate, date de stare civila numele de utilizator, situatia financiar-bancara, incidente de plata, scoring-ul bancar, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, domiciliu/ reședință, serie și nr. carte de identitate, stare civilă, CNP, vârstă, cetățenie, data nașterii, număr de telefon și e-mail, situatia financiar-bancara, incidente de plata, scoring-ul bancar, date care rezultă din Biroul de Credite, fisa fiscala, precum si din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietăților, precum și din extrasele de Carte Funciară aferente imobilelor proprietate personală), precum si orice alte date personale necesare in legatura cu desfasurarea activitaitii de intermediere. Prelucrarea datelor se va face avand in vedere principiul proportionalitatii si oportunitatii, astfel ca nu vor fi procesate date personale care exced obiectului nostru de activitate in relatia cu dvs.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorii de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) sunt institutiilor financiare bancare si non bancare (IFN), in majoritatea cazurilor Societatea actionând doar ca un împuternicit al acestora, avand in vedere contractele incheiate cu aceste entitati. Prin exceptie, in anumite ipoteze stabilite de Regulament, Societatea actioneaza direct si ca operator de date cu caracter personal.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Societatea se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului (activitatii) de intermediere. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin, in conditiile comunicate de noi catre dvs.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente, etc; inclusiv în scop de marketing direct (inclusiv transmiterea catre dvs. de mesaje de informare/comerciale/de marketing, privind activitatea societatii noastre si/sau a tertilor/colaboratorilor cu care societatea noastra are relatii comerciale sau de orice alta natura, la adresele dvs. de contact furnizate catre noi <e-mail, telefon, sms, etc>, inclusiv, dar fara a se limita la: (oferte, promotii, mesaje publicitare, etc.)

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, precum este si cel de intermediere credite, etc. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate, in conditiile stabilite cu dvs si in conformitate cu regulamentul GDPR.

În scop de securitate, in vederea prevenirii fraudelor si a infractiunilor, Societatea poate inregistra video atat la interior cat si la exterior sediile si birourile de vanzari, fara insa a transmite sau divulga aceste inregistrari catre alte persoane, cu exceptia organelor statului competente, daca sunt solicitate conform legii. In orice situatie, insa, veti fi informat asupra acestui aspect, atat in mod direct, cat si prin afisare la sediile noastre, urmand sa fiti informat cu privire la toate detaliile prelucrarii acestor date.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Societatea noastra va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului https://www.teocreditconsulting.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Societatea colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Societatii.

Cu toate acestea, Societatea noastra a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Societatea noastra se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise de catre dvs, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

De asemenea, este posibil ca Societatea să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu firmele din grupul nostru sau cu colaboratorii nostri, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea Societatii noastre în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și noi, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

De asemenea, atunci cand vizitati site-ul nostru, putem prelucra informatii despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor si despre interactiunea dumneavoastra cu site-urile.

Totodata, in ceea ce priveste chat-ul (dupa caz) de pe site-ul https://www.teocreditconsulting.ro , consimtamantul tau va fi solicitat in prealabil transmiterii oricarui tip de date personale catre noi, prin solicitarea acordului de utilizare a chat-ului conform politicilor de confidentialitate si de prelucrare a datelor personale ale site-ului nostru. Accesul la chat va fi permis numai ulterior acceptarii exprese a conditiilor de utilizare, astfel ca este imposibila transmiterea de date personale prin intermediul chatului fara ca anterior sa fi fost obtinut consimtamantul pentru utilizarea acestuia potrivit conditiilor de utilizare specifice.

Acelasi principiu se aplica oricarei posibilitati de transmitere de date personale prin intermediul site-ului (formulare de contact, etc), acordarea prealabila a consimtamantului fiind solicitata anterior transmiterii oricaror categorii de date personale.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către noi  vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru noi de a proceda în acest mod.

Societatea poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal birourilor notariale, institutiilor financiare bancare si non-bancare, intermediarilor de tranzactii, autoritatilor publice, organelor judiciare, consultantilor externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, dupa caz, implicati in desfasurarea activitatii pentru care ne-ati solicitat, exclusiv din Romania.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care societata noastra colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai nostri.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul https://www.teocreditconsulting.ro  poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Societatii noastre.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, societatea noastra neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul https://www.teocreditconsulting.ro  folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

Exista insa un set minim de module cookie care sunt strict esentiale pentru navigarea optima pe site-ul nostru, astfel incat daca nu sunteti de acord cu utilizarea acestora, este posibil ca accesul la site sa nu fie posibil datorita aspectelor tehnice implicate.

Va rugam sa consultati politica separata privind Cookie pentru mai multe informatii.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Societatea noastra poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați sau beneficiati de servicii ale societatii noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile;
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale, precum si pe o durata de timp ulterioara astfel cum este convenit de comun acord cu dvs prin formularul de consimtamant.
 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • În cazul în care creați un cont pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau pana le stergem noi după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse dupa 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care societatea le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  – exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Societatea) să verifice corectitudinea Datelor;
  – prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  – operatorul (de exemplu, Societatea) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  – persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Societatea) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Societatea) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Societate.
 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Societatea le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul Societatii noastre, la adresa de e-mail office@rosusiasociatii.net . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.
  Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile prelucrate de Societate ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Societatea a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Societatii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama acesteia  sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Societatii poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea noastra. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Societatea noastra nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului nostru.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site. Daca doresti sa contactezi Responsabilul cu Protectia Datelor numit in cadrul Societatii, o poti face la numarul de telefon 0720.154.851 sau la adresele de e-mail: office@rosusiasociatii.net sau office@teocreditconsulting.ro.